Στις 11 Ιουνίου ξεκινούν, με πρώτο μάθημα τα Αγγλικά, οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων για τους αποφοίτους Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ομάδα Α και Β) οι οποίοι έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον προκειμένου να έχουν δικαίωμα στην επιλογή σχολής ή τμήματος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα.

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 20 Ιουνίου, ενώ ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 8.30 π.μ. για όλα τα μαθήματα εκτός των Αγγλικών, των Ισπανικών και των Ιταλικών για τα οποία ορίζεται η 17.00 μ.μ.

Αναλυτικά, οι εξετάσεις κατά ειδικό μάθημα θα διενεργηθούν ως εξής:

Σάββατο 11/6/2011 Αγγλικά 17.00 μ.μ
Τρίτη14/6/2011 Ελεύθερο Σχέδιο 08.30 π.μ
Τετάρτη 15/6/2011 Γραμμικό Σχέδιο 08.30 π.μ
Πέμπτη 16/6/2011 Γερμανικά 08.30 π.μ
Πέμπτη 16/6/2011 Ισπανικά17:00 μ.μ.
Παρασκευή 17/6/2011 Γαλλικά 08.30 π.μ
Σάββατο 18/6/2011 Αρμονία 08.30 π.μ
Σάββατο 18/6/2011 Ιταλικά 17:00 μ.μ.
Δευτέρα 20/6/2011 Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων 08.30 π.μ.