Στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του πολυδαίδαλου ασφαλιστικού συστήματος προχωρεί το υπουργείο Εργασίας με στόχο την εξοικονόμηση πόρων αλλά και τη διόρθωση αδικιών και αλληλεπικαλύψεων που αποτυπώνονταν από το 1940 έως σήμερα, σε χιλιάδες σελίδες νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων!

Ηδη, όπως ενημέρωσε τους εκπροσώπους της τρόικας ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, έχει προχωρήσει το 50% ενός τιτάνιου έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2015, προκειμένου η ελληνική πολιτεία να έχει στη διάθεσή της ένα απλουστευμένο, σύγχρονο και κωδικοποιημένο θεσμικό πλαίσιο, χωρίς παρωχημένες και αλληλεπικαλυπτόμενες διατάξεις.

Τα πρώτα αποτελέσματα της καταγραφής εκπλήσσουν και τους πλέον ευφάνταστους ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση. Σε συνολικά 38.495 σελίδες αποτυπώνεται η... παράνοια της γραφειοκρατίας που διέπει το πλαίσιο των καταστατικών διατάξεων και των κανονισμών ασφάλισης και παροχών των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας, που καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1940 έως σήμερα και αφορά 80 υφιστάμενα και συγχωνευθέντα Ταμεία, τομείς και κλάδους (κύριας ασφάλισης, επικουρικής, χορήγησης εφάπαξ, κάλυψης ασθένειας). Παράλληλα, διαπιστώθηκαν ακόμη και «φωτογραφικές διατάξεις» όπως ότι λαμβάνουν σημαντικά υψηλότερη σύνταξη όσοι διετέλεσαν για τουλάχιστον μία διετία διοικητές του ΙΚΑ!

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν 5.436 νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι. Μόνο για το ΙΚΑ υπάρχουν 149 νόμοι, 24 διατάγματα, 205 υπουργικές αποφάσεις και 844 εγκύκλιοι, ήτοι 1.222 νομοθετικές παρεμβάσεις. Αντίστοιχα, για τον ΟΑΕΕ, απαιτήθηκαν 1.692 παρεμβάσεις (72 νόμοι, 52 διατάγματα, 289 υπουργικές αποφάσεις και 1.279 εγκύκλιοι - αποφάσεις διοικητή). Ακολουθεί το ΕΤΕΑ με συνολικά 1.021 παρεμβάσεις (180 νόμοι, 123 διατάγματα, 572 υπουργικές αποφάσεις και 146 εγκύκλιοι) και το Ταμείο των δημοσιογράφων ΕΤΑΠ ΜΜΕ, με 152 νόμους, 118 προεδρικά και κανονιστικά διατάγματα, 199 υπουργικές αποφάσεις και 19 εγκυκλίους, ήτοι συνολικά 488 παρεμβάσεις.

Κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, που έχει αναλάβει κοινοπραξία μελετητικού γραφείου και εταιρείας συμβούλων, συγκεντρώθηκαν επίσης 2.800 δικαστικές αποφάσεις και 26 διατάξεις κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Από τη συλλογή της νομοθεσίας εντοπίστηκαν ειδικές φωτογραφικές διατάξεις όπως αυτή που καθιερώνει διαφορετικό ύψος σύνταξης ΙΚΑ, αρκετά υψηλότερης, σε όσους διετέλεσαν διοικητές του ταμείου τουλάχιστον για μία διετία. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι μεταξύ των προς κωδικοποίηση διατάξεων περιλαμβάνονται διατάξεις νομοθετημάτων που παραμένουν σε ισχύ ενώ έχουν ήδη ξεπεραστεί από την ίδια την πραγματικότητα. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι ο κανονισμός περί εγκρίσεως προσωρινής αποτίμησης βασικών ειδών φυματικών ασφαλισμένων του ΙΚΑ που θεσπίστηκε σε μια εποχή που η φυματίωση βρισκόταν σε έξαρση στην Ελλάδα, το άρθρο 32 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ που προβλέπει την εξαγορά του χρόνου των ημερών εργασίας που αναγνωρίζονταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπέρ ειδικού λογαριασμού ο οποίος έχει καταργηθεί από το 1951, αλλά και το άρθρο 99 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ που αφορά τη ΜΟΜΑ, η οποία έχει καταργηθεί από το 1992.

Τα επόμενα βήματα που προβλέπονται είναι η ποιοτική αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και νομολογίας και η εκπόνηση ενός προσχεδίου νόμου για το υπό διαμόρφωση νομικό πλαίσιο και τη θεσμική θωράκιση των αποτελεσμάτων του έργου, που θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2015.

kathimerini.gr