Τον ερχόμενο Οκτώβριο θα ανακοινωθεί το νέο πακέτο συγχωνεύσεων-καταργήσεων οργανισμών του Δημοσίου, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θ.Πάγκαλος.

Οι αποφάσεις θα αφορούν σε 75 οργανισμούς που απασχολούν περίπου 7.000 άτομα. Οι εργαζόμενοι θα αξιολογηθούν μέσω ΑΣΕΠ. «Δεν προτείνεται η απόλυσή τους, αλλά η αξιολόγησή τους» είπε ο κ. Πάγκαλος.

Μεταξύ των Οργανισμών είναι οι εξής:

* ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου): Διακόπτεται η λειτουργία της και οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται στη νέα Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και Χαρτοφυλακίου του υπουργείου Οικονομικών. Απασχολεί 111 άτομα.

 * ΕΤΑ (Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων): Διακόπτεται η λειτουργία της και οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται, επίσης, στην νέα Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και Χαρτοφυλακίου του υπουργείου Οικονομικών. Απασχολεί 457 άτομα.

 * ΟΔΔΥ: Διακόπτεται η λειτουργία του και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται σε υπηρεσδία του υπουργείου Οικονομικών. Απασχολεί 95 άτομα.

  * ΕΡΤ: Δεν καταργείται η λειτουργία της αλλά συζητείται η ουσιαστική αναδιάρθρωσή της , η αξιολόγηση των υπηρεσιών της και η κατάργηση όσων δεν θεωρηθούν αναγκαίες. Συζητήθηκε, επίσης, η μείωση του ανταποδοτικού τέλους και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της. Απασχολούνται 3.392 άτομα. Τα έσοδα της είναι 300 εκατ. ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη, πλην διαφήμισης.

* ΟΣΚ-ΔΕΠΑΝΟΜ- Θέμις κατασκευαστική: Συγχωνεύονται σε έναν οργανισμό.

* ΕΟΜΜΕΧ: Εκκρεμμεί η ολοκλήρωση της συζήτησης με το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

* Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας: Διακόπτεται η λειτουργία του και μεταφέρεται σε υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας.

* ΕΘΥΑΓΕ: Συζητείται είτε η διακοπή της λειτουργίας ή η συγχώνευσή του με άλλα δυο ινστιτούτα, ΟΠΕΓΕΠ και Δήμητρα, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η συζήτηση με το υποιυργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

* ΙΓΜΕ: Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες σε υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η συνολική επιχορήγηση των 75 φορέων που πρόκειται να καταργηθούν ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ, ετησίως.

Ο κ. Πάγκαλος ξεκαθάρισε ότι οι συγχωνεύσεις οργανισμών ήταν στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνεται πως οι διαδικασίες για την κατάργηση και την συγχώνευση δημοσίων φορέων ξεκίνησαν ουσιαστικά τον Φεβρουάριο του 2010 και μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μια πλήρης και αναλυτική καταγραφή των υπηρεσιών του Δημοσίου που κρίνονται ως «περιττές» ή «λιγότερο χρήσιμες».

Στο σχετικό κατάλογο της κυβέρνησης βρίσκονται αφενός επιχειρήσεις κοινής ωφελείας των οποίων το αντικείμενο εξέλειψε και θα πρέπει να κλείσουν, αφετέρου περιπτώσεις υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου με συναφές αντικείμενο και αρμοδιότητες που θα συγχωνευθούν προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και κυρίως περιστολή δαπανών.

 

In.gr