Την έκδοση 7ετούς και 10ετούς ομολόγου, αλλά και εντόκου γραμματίου με διάρκεια μεγαλύτερη των 26 εβδομάδων προαναγγέλλει το προσχέδιο Προϋπολογισμού 2015, στο κεφάλαιο που αναφέρεται στις βασικές κατευθύνσεις δανεισμού και διαχειριστικών στόχων για το 2015.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται πως το 2014 υλοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό ένας από τους πρωταρχικούς στόχους που ήταν η επιστροφή της χώρας σε δανεισμό μέσω των αγορών νωρίτερα από τις προβλέψεις.

Όπως τονίζεται, οι εκδόσεις νέων ομολόγων 5ετούς και 3ετούς διάρκειας συντέλεσαν στην προοδευτική δημιουργία αντιπροσωπευτικότερης καμπύλης αποδόσεων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και ενισχυτικά σε αυτή την κατεύθυνση πρόκειται να λειτουργήσει η έκδοση 7ετούς και 10ετούς ομολόγου, αλλά και εντόκου γραμματίου με διάρκεια μεγαλύτερη των 26 εβδομάδων.

Περιγράφοντας την στρατηγική του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το 2015 το προσχέδιο Προϋπολογισμού 2015 αναφέρει πως το επόμενο έτος θα επιδιωχθεί η ανταλλαγή υφιστάμενων εκδόσεων ομολόγων με νέες εκδόσεις με σκοπό την παροχή ρευστότητας σε επιλεγμένα σημεία της καμπύλης αποδόσεων, καθώς και η περαιτέρω προσφυγή σε δανεισμό στις διεθνείς αγορές με εκδόσεις ομολόγων διαρκείας μεγαλύτερης των 5ετών.

Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου για το 2015 θα συνεχίσει να υλοποιείται μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων , ενώ αναμένεται να συνεχισθεί η σύναψη συμφωνιών repos για την κάλυψη των βραχυχρόνιων αναγκών ταμειακής ρευστότητας. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού το ανεξόφλητο ύψος των εντόκων γραμματίων αναμένεται το 2015 να παραμείνει στα επίπεδα των 14,84 δισ. ευρώ.

newsbeast.gr