Σύμβαση ύψους 450.000 ευρώ για τεχνικές παρεμβάσεις απορροής όμβριων στο οδικό επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για την μεγαλύτερη ασφάλεια του οδοστρώματος, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. 

Στην υπογραφή της σύμβασης στη Περιφέρεια, παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης ο διευθυντής τεχνικών έργων ΠΕΗ Μανόλης Φακουκάκης, η προϊσταμένη του τμήματος συγκοινωνιακών έργων της δ/νσης τεχνικών έργων ΠΕΗ Χαρά Τριαματάκη, και ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας ΄΄ΜΑΡΜΙ ΑΕ΄΄ Μιχάλης Μαραγκάκης. 

Η χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕΗ» προέρχεται από το «ΤΕΟ Α.Ε.» (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας), και όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης, «πρόκειται για παρέμβαση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο για την μεγαλύτερη ασφάλεια στο οδόστρωμα, που σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια για τον οδηγό. Είναι ένα έργο προτεραιότητας που θα ξεκινήσει άμεσα».

Τεχνικά στοιχεία του έργου

Κατασκευή μικρών τεχνικών απορροής όμβριων σε προβληματικά σημεία υφιστάμενων οδών, καθώς επίσης η αντικατάσταση, επέκταση και διαπλάτυνση υφιστάμενων τεχνικών, για την ομαλή λειτουργία απορροής των όμβριων, για τη βελτίωση παροχέτευσης των όμβριων σε επιλεγμένα προβληματικά σημεία Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου, όπου γίνονται συχνά ατυχήματα, είτε λόγω στενότητας, είτε λόγω μη απορροής των όμβριων από το οδόστρωμα, είτε λόγω διέλευσης όμβριων από το οδόστρωμα και διάβρωσης πρανών, είτε λόγω ύπαρξης υπογείων υδάτων για την παροχέτευση των οποίων απαιτείται κατασκευή στραγγιστηρίων, καθώς και η αντιστήριξη πρανών με συρματοκιβώτια.