Οι γιατροί του Αξονικού Τομογράφου, με έγγραφο τους προς τη Διοίκηση και προς τον Εισαγγελέα Ρεθύμνης αποφάσισαν την επίσχεση εργασίας ως "έσχατο" όπως αναφέρουν "μέσο πίεσης, προκειμένου να δοθεί λύση για την προμήθεια διαγνωστικής οθόνης ή φιλμ".

Οι γιατροί με ανακοίνωσή τους καταγγέλουν ότι

"παρά τις επανειλημμένες έγγραφες αναφορές προς πάσα κατεύθυνση, μέχρι τώρα δεν έχει κανείς συγκινηθεί για την προμήθεια είτε διαγνωστικής οθόνης Αξονικού Τομογράφου είτε των απαραίτητων ακτινολογικών φιλμ. Χωρίς αυτά διάγνωση σωστή δεν μπορεί να γίνει και γι’ αυτό οι ασθενείς είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο. Οι γιατροί απαιτούν άμεση προμήθεια φιλμ ή προμήθεια διαγνωστικής οθόνης".