Από το Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι το Πανεπιστήμιο Νεάπολις και ο Όμιλος Λεπτός στο πλαίσιο εκδήλωσης κοινωνικού ενδιαφέροντος για τον Νομό Χανίων προτίθενται να χορηγήσουν τέσσερις (4) υποτροφίες σε μαθητές του Δήμου Χανίων, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Οι υποτροφίες αφορούν όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου Νεάπολις και είναι διάρκειας τεσσάρων έως πέντε ετών. Η υποτροφία είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται εφ' όσον θα εκπληρώνονται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, που θα τεθούν στη διακήρυξη.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται στο Γραφείο Παιδείας (ισόγειο δημαρχιακού Μεγάρου) του Δήμου Χανίων έως και την Τρίτη 14/10/2014.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Αίτηση Πανεπιστημίου Νεάπολις.
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
• Απόσπασμα πίνακα αποτελεσμάτων Πανελληνίων εξετάσεων, εάν υπάρχει.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, που αφορά το δηλωθέν ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Παιδείας, τηλ. επικοινωνίας, 28213 41785, υπεύθυνη: κα. Σακελλαρίου.