Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Νομού Λασιθίου πληροφορεί το κοινό ότι η Οργάνωση Νέων της Νέας Δημοκρατίας δημιούργησε Τράπεζα Αίματος με έδρα το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθήνας με στόχο τη βοήθεια των Νέων μέχρι 32 ετών.

Γι' αυτό διοργανώνει την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011 Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Στο Νομό Λασιθίου έχει επιλεγεί το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Το Τμήμα Αιμοδοσίας λειτουργεί από 9.00-14.00 και 16.30-19.30 (τις Τετάρτες).

Στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή της ΟΝΝΕΔ και προτρέπουμε όλους όσους μπορούν να δώσουν αίμα να συμβάλουν στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας.

Ο Πρόεδρος Μιχάλης Σταυρακάκης