Μετά από σχετική απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ που αφορά τις Εξελίξεις στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, η Δ.Ε. του Τμήματος συγκρότησε Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από τους Ι. Γιαννακουδάκη, Μηχ/γο Μηχανικό, Μιχ. Γολοβάνη, Πολιτικό Μηχανικό και Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ, Ι. Κλάδο, Πολιτικό Μηχανικό και μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ και Ελένη Χαλβατζάκη, Πολιτικό Μηχανικό, προκειμένου να επεξεργαστεί το θέμα αυτό, που κυριολεκτικά ‘καίει’ τους Μηχανικούς.

Η Εργασία αυτή, που πρόσφατα παρέλαβε η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος , μαζί με τη σχετική απόφαση της Αντιπροσωπείας, στάλθηκε στους Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης και στο κεντρικό ΤΕΕ.

Στη σχετική επιστολή του, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Ι. Χαρωνίτης, αναφέρει τα εξής:

"Αξιότιμοι κ. Βουλευτές, Αγαπητοί Συνάδελφοι, μετά και από απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος μας της 26/03/2014 με θέμα Εξελίξεις στο Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» σας επισυνάπτουμε Εργασία την οποία εκπόνησε Ομάδα Μηχανικών - μελών του Τμήματος μας με θέμα «Οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό - στις εισφορές των Μηχανικών και η παραβίαση των αρχών του Συντάγματος».

Όπως γνωρίζετε αλλά και όπως αναλυτικά περιγράφεται και στην αρχή της ίδιας της Εργασίας, ως απόρροια της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει τη χώρα μας, έχει δημιουργηθεί τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στους Μηχανικούς της πατρίδας μας και στις οικογένειες τους, με πρωτοφανές επακόλουθο πολλοί από αυτούς, ανάμεσα τους και νέοι Μηχανικοί, μη αντέχοντας (μεταξύ των άλλων επιβαρύνσεων) τις συνεχώς διογκούμενες οφειλές τους προς το Ασφαλιστικό Ταμείο των Μηχανικών, να αναγκάζονται να διαγραφούν από το ΤΕΕ και να κάνουν παύση επαγγέλματος, ώστε να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής αυτών των οφειλών.

Παρακαλούμε αφού λάβετε ιδιαίτερα υπόψη όσα αναφέρονται στα Συμπεράσματα και Προτάσεις της Εργασίας, να ενεργήσετε στο μέτρο των δυνατοτήτων σας, ώστε να αμβλυνθεί μέσω της λήψης των απαραίτητων μέτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων, το τεράστιο αυτό πρόβλημα των Μηχανικών.

Όπως εξάλλου πολύ εύστοχα αναφέρουν οι συνάδελφοι μας Μηχανικοί - συντάκτες του κειμένου, «…το ζητούμενο είναι να διαφυλαχτούν οι θεμελιώδεις αρχές του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου (που είναι το κοινωνικό κεκτημένο στην πρόνοια και την περίθαλψη), δεδομένου ότι χωρίς Κράτος Πρόνοιας δεν μπορεί να υφίσταται Κράτος Δικαίου.

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Χαρωνίτης"