Η υποστήριξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, η ενέργεια και το περιβάλλον, η κοινωνική ένταξη-συνοχή, και η αύξηση της χρήσης των χρηματοδοτικών εργαλείων στους κρίσιμους τομείς βιώσιμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στην Ε.Ε. ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στη 12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (Open Days 2014) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με την παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου για διεθνή θέματα Γιώργου Αλεξάκη, της προϊσταμένης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης Μαρίας Κασωτάκη, και της προϊσταμένης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης Ελένης Χατζηγιάννη.

Οι εκδηλώσεις «Open Days 2014», συνδιοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με την συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών μαζί με ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, συμμετείχε στις εργασίες της 108ης Συνόδου της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην Κοινή ανάπτυξη-έξυπνη επένδυση για τους ανθρώπους, Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, Μέτρα για την υποστήριξη της δημιουργίας περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις νεοσύσταστες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, δέσμη μέτρων «καθαρός αέρας» για την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών και λοιπών προϊόντων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για την περίοδο 2020-30, κινητικότητα σε περιφέρειες με γεωγραφικές και δημογραφικές ιδιαιτερότητες, Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας και λοιπά θέματα.

Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε δυναμικά στη διοργάνωση δύο θεματικών εργαστηρίων-σεμιναρίων που αφορούν στην Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιονίου. Στο πλαίσιο αυτών, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Αλεξάκης, και τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασωτάκη, και Ελένη Χατζηγιάννη, παρουσίασαν θέματα που αφορούν : στην αναγκαιότητα της ουσιαστικής συμμετοχής και του ρόλου των Περιφερειών στην αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης μέσα από τους τέσσερις άξονες της Στρατηγικής, τη Γαλάζια Ανάπτυξη, τη Συνδεσιμότητα της Μακροπεριφέρειας, το Περιβάλλον και το Βιώσιμο Τουρισμό αλλά και στα κριτήρια επιλεξιμότητας των σχετικών δράσεων σε σχέση και με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με έμφαση στη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Στα θεματικά εργαστήρια των Open Days 2014 συμμετείχαν επίσης οι Προϊστάμενοι των Μονάδων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης και άλλα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης.