Στις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που εγκρίθηκε την Τρίτη από το Υπουργικό Συμβούλιο εμπεριέχεται πρόβλεψη ελέγχου κατά προτεραιότητα (ανάλυση κινδύνου) για δηλούμενα χαμηλά εισοδήματα από συγκεκριμένους κλάδους ελεύθερων επαγγελματιών.

Έτσι, θα υπόκεινται σε κατά προτεραιότητα έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές οι επιτηδευματίες, που ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, οικονομολόγου, σύμβουλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, εφόσον το καθαρό εισόδημα που δηλώνουν από τη δραστηριότητά τους αυτή δεν υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, τα 20.000 ευρώ για πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων και τα 15.000 ευρώ για πόλεις κάτω των 50.000 κατοίκων.

Όπως προέκυψε από την επεξεργασία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υπεβλήθησαν το 2009 και η οποία διενεργήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών η συμμετοχή αυτοαπασχολούμενων, αγροτών και εισοδηματιών στα συνολικά φορολογικά βάρη μειώθηκε από 17,05% το 2008 σε 16,62% το 2009. Εισόδημα χαμηλότερο του αφορολογήτου δήλωσε το 87% των εισοδηματιών, το 56,3% των εμποροβιοτεχνών, το 97,2% των αγροτών και το 70% των ελευθέρων επαγγελματιών.

Από τα στοιχεία για τα μέσα δηλωθέντα εισοδήματα και τους μέσους όρους φορολογικής επιβάρυνσης καταδεικνύεται πως έμποροι, βιοτέχνες, βιομήχανοι και ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν οι μόνοι που είδαν τις φορολογικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται το 2009 παρά την αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων τους.

in.gr