Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή αποφοίτησης των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2014 Γ΄ ΕΣΣΟ που διοργάνωσε η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού στο Στρατόπεδο « ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ » ΣΕΑΠ.

Συνολικά αποφοίτησαν ευδοκίμως, 64 Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τριών οπλιτών του Στρατού Ξηράς που θυσιάστηκαν πρόσφατα, στην εκτέλεση του καθήκοντος.

Στην τελετή παρευρέθη και ο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γρηγόρης Ροκαδάκης