Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων στο Στρασβούργο (Συμβούλιο της Ευρώπης) με θέμα «Διαπολιτισμική εκπαίδευση και η θρησκευτική διάσταση» (6-10 Οκτωβρίου 2014), στην οποία συμμετείχε και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από στελέχη του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση για δημοκρατικούς πολίτες και τα ανθρώπινα δικαιώματα», την ιδιαίτερη σημασία της Recommendation (2008) 12 της Επιτροπής των Υπουργών με αναφορά στο διαπολιτισμικό διάλογο του Μαθήματος των Θρησκευτικών, καθώς και να εργασθούν γύρω από καλές πρακτικές για Θεολόγους Καθηγητές.
Ο κ. Κων/νος Ζορμπάς έλαβε μέρος σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα συζήτησης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Χρειαζόμαστε τη θρησκευτική διάσταση;», όπου ενημέρωσε για τις εξελίξεις γύρω από το Μάθημα των Θρησκευτικών στην Ελλάδα και τις πρωτοβουλίες της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης γύρω από τον διαπολιτισμικό διάλογο.

Επίσης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (Νορβηγία) και το Συμβούλιο της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση στην Κρήτη στα πλαίσια ενημέρωσης και συνεργασίας με εκπαιδευτικούς φορείς για την εξέταση καλών πρακτικών για το Μάθημα των Θρησκευτικών.