Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014, σεμινάριο διάρκειας έξι ωρών που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, δεύτερο με το ίδιο αντικείμενο για το 2014, με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρηματιών του Ρεθύμνου σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης οφειλών πελατών των επιχειρήσεων. 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου στο Ρέθυμνο. 

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Ευάγγελος Γιομπλιάκης, σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτής, Ομιλητής & Συγγραφέας σε θέματα Διαχείρισης Κρίσης λόγω ανείσπρακτων Οφειλών/Πίστωσης σε Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά. 

Ο κ. Γιομπλιάκης παρουσίασε δοκιμασμένες τεχνικές για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών των επιχειρήσεων, μέσω της κατανόησης των μηχανισμών καθυστέρησης, αλλά και της εξοικείωσης και χρήσης όλων των νόμιμων διαπραγματευτικών μέσων «πίεσης». Στόχος των τεχνικών αυτών είναι η διατήρηση της ταμειακής ροής των επιχειρήσεων, μέσα από την επιλογή και διατήρηση πελατών που αξίζουν την εμπιστοσύνη τους. 

Στους συμμετέχοντας στο σεμινάριο απεύθυνε χαιρετισμό, εκ μέρους της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Ευάγγελος Μανιουδάκης.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, απευθύνθηκαν στον εισηγητή πλήθος ερωτήσεων από τους επιχειρηματίες που το παρακολούθησαν. 

Το σεμινάριο ήταν μία προσφορά του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στις επιχειρήσεις - μέλη του.