Σε εννιά μέρες θα λάβει χώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα η επίσημη προσομοίωση της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή ως Mοdel European Union Creta (MEU Creta) στα πρότυπα των προσομοιώσεων που διοργανώνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Το MEU Creta θα διεξαχθεί στο γραφικό νησί της Κρήτης υπό την αιγίδα της μη-κυβερνητικής οργάνωσης AEGEE Heraklio και την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Στις 22-26 Οκτωβρίου, εκατό συμμετέχοντες τριάντα διαφορετικών εθνικοτήτων, από Βέλγιο και Γερμανία μέχρι Κύπρο και Τουρκία, ηλικίας από 18 έως 35, θα συναντηθούν στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, αναλαμβάνοντας ρόλους Ευρωβουλευτών και Υπουργών του Συμβουλίου της Ε.Ε. προκειμένου να βιώσουν την Ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία στην πράξη, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους στις διαπραγματεύσεις και την σύνταξη τροπολογιών. Ομάδα δέκα δημοσιογράφων θα καλύψει όλο το φάσμα της δραστηριότητας εκδίδοντας τέσσερις μικρού μεγέθους ημερήσιες εφημερίδες, και δημοσιεύοντας ηλεκτρονικά άρθρα με τις εξελίξεις του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα συζητηθούν δύο νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όχι μόνο προκάλεσαν διχογνωμίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κυρίως άπτονται άμεσα των ενδιαφερόντων της επιστημονικής κοινότητας του Ηρακλείου. Το πρώτο θέμα είναι η ασφάλεια του διαδικτύου που αποτελεί αντικείμενο του ΙΤΕ (Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας) καθώς και του ΕΝΙSA (European Union Agency for Network and Information Security) που εδρεύουν στο Ηράκλειο. Το δεύτερο θέμα είναι οι πειραματικές δοκιμές σε ζώα, που σχετίζεται άμεσα με το διατμηματικό μεταπτυχιακό Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα αποσταλούν στα Ευρωπαϊκά όργανα στις Βρυξέλλες, με σκοπό να επηρεάσουν τις τρέχουσες νομοπαρασκευαστικές συζητήσεις.

Το ΜΕU Creta διοργανώνεται από μία ομάδα νέων επιστημόνων που όραμα έχουν να κάνουν την Κρήτη το εφαλτήριο αναγέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε πολιτικό όσο και επιστημονικό επίπεδο. Η πρώτη τους πρωτοβουλία από μία σειρά δράσεων που ετοιμάζουν βρήκε τεράστια απήχηση σε πανευρωπαϊκό, πανελλήνιο και τοπικό επίπεδο, αφού κατάφερε να κερδίσει την υλική και ηθική υποστήριξη από μεγάλους δημόσιους φορείς -όπως η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου-, τους μεγαλύτερους μη κυβερνητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη –όπως BETA, ΕLSA Greece, και ESN Greece-, από Ευρωπαϊκά όργανα -όπως το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και Europe Direct-, καθώς και από ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως ΜΙΝΟΑΝ Lines, Mythos Brewery, TEZ Tour και πολλούς άλλους.