Ξεκινά το έργο της μετατόπισης των δικτύων του ΤΟΕΒ Βιάννου στα σημεία που διέρχεται ο δρόμος της παράκαμψης της Άνω Βιάννου προϋπολογισμού 66.000,00 €, που την σύμβαση υλοποίησης του, υπέγραψε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, με την παρουσία των Αντιδημάρχων Νικήτα Γιαμαλάκη, Γιώργου Ψυλλάκη, του Προέδρου του Τ.Ο.ΕΒ. Μενέλαου Πετράκη, και της επιβλέπουσας μηχανικού Νίκη Μπουζουνιεράκη .

Το παρόν έργο αφορά την μετατόπιση των δικτύων του ΤΟΕΒ Βιάννου ώστε τα περάσματα κάθετα από το έργο της παράκαµψης Άνω Βιάννου να γίνουν από συγκεκριμένα σηµεία . Τα σηµεία που θα γίνουν οι παρεµβάσεις είναι επτά και συγκεκριμένα στο τµήµα του κυκλικού ισόπεδου Κόµβου στην αρχή της παράκαµψης οπου θα κατασκευαστούν τρία τµήµατα αγωγού Φ140 συνολικού µήκους 130µ και ένα τµήµα Φ200 µήκους 100µ ώστε να συνδεθεί η υφιστάµενη γεώτρηση µε τα κολεκτέρ και το δίκτυο που πηγαίνει στην δεξαµενή , στην χιλιοµετρική θέση 0+950 του έργου θα κατασκευαστούν δύο τµήµατα αγωγών Φ110 συνολικού µήκους 170µ , στην χιλιοµετρική θέση 1+550 θα αντικατασταθεί σιδηροσωλήνα µε αγωγό Φ315 συνολικού µήκους 200µ , στο τµήµα 1+900 της παράκαµψης θα κατασκευαστεί δίκτυο Φ110 µήκους 150µ ώστε να συνδεθεί το δίκτυο που κόβεται από την παράκαµψη από τον κεντρικό αγωγό και στο τµήµα του ισόπεδου κόµβου στο τέλος του έργου θα κατασκευαστεί δίκτυο Φ90 µήκους 300µ . 

Ο Δήμαρχος Βιάννου σε δήλωση του ανάφερε. Σε απόλυτη συνεργασία με τον Τ.Ο.Ε.Β. Βιάννου εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η μελέτη για την μετατόπιση των δικτύων του, που διέρχονται από την παράκαμψη της Άνω Βιάννου. Χωρις λοιπόν καμιά οικονομική επιβάρυνση και με την επίβλεψη της τεχνικής μας υπηρεσίας θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την σωστή λειτουργία των δικτύων. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΕ 0718 µε αριθµό 2011ΣΕ07180000, σύµφωνα µε την υπ΄αρ. ∆1/3261/5-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων, µε το ποσό των 53.125,83 €.