Ενημέρωση για τους λόγους για τους οποίους έχουν αποκλειστεί φέτος παιδιά από τους παιδικούς σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ αλλά και για τα τροφεία που πρέπει να καταβληθούν, έκανε ο δήμος Χανίων και ο πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ Μιχάλης Βλαχάκης, μετά από επερώτηση του επικεφαλής της ΑΝΤΑΡΣΙΑ, Σεραφείμ Ρίζου (δείτε εδώ)

Σύμφωνα με την ενημέρωση του δήμου Χανίων:

"Η υποστελέχωση των υπηρεσιών του ΔΟΚΟΙΠΠ ως γνωστό οφείλεται στην απαγόρευση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.
Σύμφωνα με το Υπουργείο μέχρι τέλος Οκτώβρη, θα παρουσιαστούν στον ΔΟΚΟΙΠΠ 3 νηπιοβρεφοκόμοι και 1 βοηθός νηπιοβρεφοκόμος από την διαθεσιμότητα των καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αυτή τη στιγμή, όπου υπάρχει κενό ως προς τις ειδικότητες μαγείρων και βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας καλύπτονται οι θέσεις με δίμηνες συμβάσεις.
Στον ΔΟΚΟΙΠΠ λειτουργούν 9 Παιδικοί Σταθμοί δύο εξ αυτών βρίσκονται σε συνλειτουργία ( Β΄& Ε΄ στην Νέα Χώρα και ο Γ΄ & ΣΤ΄ στα Λενταριανά )και 1 Βρεφικός.

Έως την σημερινή ημερομηνία για το τρέχον σχολικό έτος :

Το σύνολο των εισαγμένων νηπίων στους Παιδικούς είναι 468
Το σύνολο των εισαγμένων βρεφών στον βρεφικό σταθμό είναι 20

Εργαζόμενες μητέρες :
Τα επιλαχόντα νήπια εργαζόμενων είναι 36
Τα επιλαχόντα βρέφη εργαζόμενων είναι 54

Άνεργες μητέρες :
Τα επιλαχόντα νήπια ανέργων είναι 69
Τα επιλαχόντα βρέφη ανέργων είναι 20

Το σύνολο των επιλαχόντων νηπίων είναι 105
Το σύνολο των επιλαχόντων βρεφών είναι 74

Το πρόβλημα με την ξεχωριστή κατηγορία νηπίων και βρεφών των ΑΝΕΡΓΩΝ μητέρων προέκυψε με την υπ’ αριθ. 111/2014 απόφαση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ που αφορά τις << Διευκρινίσεις προϋποθέσεων εγγραφών και επανεγγραφών για την μοριοδότηση αιτήσεων βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφικό Σταθμό του ΔΟΚΟΙΠΠ >> της 30-7-2014 και επισφραγίστηκε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων της 19-8- 2014 ( ΑΔΑ: 7ΑΠΤΩΗ5-ΞΒΟ )

Παρόλο που διαφωνούμε με το πνεύμα των ξεχωριστών κατηγοριών για εργαζόμενες και άνεργες μητέρες διότι δεν προκύπτει από κανένα άρθρο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας , οφείλουμε στην τρέχουσα σχολική χρονιά να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις των απερχόμενων οργάνων και στην επόμενη διαδικασία εγγραφών δεσμευόμαστε να επανατοποθετηθούμε επί του θέματος ευελπιστώντας να έχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για την εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων νηπίων.

Στον σχεδιασμό μας είναι η επαναξιολόγηση των κριτηρίων μοριοδότησης καθώς και η δημιουργία ενός αδιάβλητου συστήματος εισαγωγής των υποψηφίων νηπίων και βρεφών με μοριοδότηση η οποία θα γίνεται κάτω από την επίβλεψη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου μας από πρόγραμμα που θα επεξεργάζεται αυτόματα τα στοιχεία και θα εξάγει τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου.
Στο πρόγραμμα θα εισάγονται οι δύο επιλογές παιδικών σταθμών ανά υποψήφιο νήπιο ή βρέφος και το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει . Τα αποτελέσματα θα εξάγονται από το πρόγραμμα χωρίς οποιανδήποτε παρέμβαση.

Προεκλογικά είχαμε εξαγγείλει την ενοποίηση των παιδικών σταθμών του Δήμου μας σε ένα φορέα που θα είναι ο ΔΟΚΟΙΠΠ. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει την εξεύρεση της νομικής διαδικασίας από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας , μιας και μπαίνουν εργασιακά ζητήματα με τους υπαλλήλους που θα πρέπει να μεταπηδήσουν από το ΝΠΙΔ της ΚΕΠΕΔΗΧ ΚΑΜ στο ΝΠΔΔ του ΔΟΚΟΙΠΠ. Επιπρόσθετα χρειάζεται και η αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των δύο Νομικών Προσώπων.

Στο προσεχές διάστημα θα καταβληθούν οι ανάλογες προσπάθειες για να υλοποιηθεί ο παραπάνω σχεδιασμός.
Όσον αφορά τα τροφεία να επισημάνω ότι υπάρχει πρόβλεψη για δωρεάν φιλοξενία στις πολύτεκνες οικογένειες , στις μονογονεικές και στις οικογένειες με παιδί ή γονέα ΑΜΕΑ. Επιπρόσθετα η δωρεάν φιλοξενία ισχύει και για οικογένειες τρίτεκνων με εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

Για τον καθορισμό των τροφείων ανά ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπάρχει η παρακάτω κατηγοριοποίηση σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 91/2014 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ η οποία εγκρίθηκε με την 514/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
Για ετήσιο εισόδημα από 0 έως 10.000 € καταβάλλεται το ποσό των 15,00 €
Για ετήσιο εισόδημα από 10.000 € έως 20.000 € καταβάλλεται το ποσό των 40,00 €
Για ετήσιο εισόδημα από 20.000 € έως 30.000 € καταβάλλεται το ποσό των 50,00 €
Για ετήσιο εισόδημα από 30.000 € έως 40.000 € καταβάλλεται το ποσό των 80,00 €
Για ετήσιο εισόδημα από 40.000 € έως 50.000 € καταβάλλεται το ποσό των 110,00 €
Για ετήσιο εισόδημα από 50.000 € και πάνω καταβάλλεται το ποσό των 140,00 €
Για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας θα καταβάλλονται τροφεία 20% λιγότερα από τα τροφεία του πρώτου παιδιού και για το τρίτο παιδί θα καταβάλλονται 10% λιγότερα του δεύτερου παιδιού.
Από τον παραπάνω πίνακα εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των γονέων καταβάλλουν ποσά από 15 ευρώ έως 40 ευρώ μηνιαίως. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει ουσιαστική επιβάρυνση των χαμηλόμισθων ,αντιθέτως εάν αφαιρεθεί το ποσό των εσόδων από τα τροφεία που ανέρχεται στα 167.000 ευρώ τότε αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών."