Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διοργανώνει Ημερίδα σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 στις 9:30 το πρωί στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην Πλατεία Κουντουριώτη στο Ηράκλειο, με θέμα την προστασία των ακτών από διάβρωση.

Η Ημερίδα διεξάγεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «COASTGAP–MED» Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν:

• Οι βέλτιστες πρακτικές οι οποίες προέκυψαν από το Πρόγραμμα COASTGAP.
• Οι δυνατότητες χρηματοδότησης τέτοιων έργων
• Η ανάγκη συνεργασίας με τους παράκτιους δήμους και την Περιφέρεια για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών.

Στην Ημερίδα συμμετέχουν εκπρόσωποι:

• Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
• Της Περιφέρειας Κρήτης
• Του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
• Της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης
• Του ΕΛΚΕΘΕ
• Εκπρόσωπος του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση
• Πανεπιστημιακοί και Μελετητές