Στην χθεσινή (Δευτέρα 13/10) συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου εξέλεξε με αυξημένη πλειοψηφία (21 ψήφους υπέρ και 4 λευκά) τον καρδιολόγο Κώστα Τζαγκαράκη, ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Ο ρόλος του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, είναι ένας θεσμός που εισήγαγε ο νόμος του Καλλικράτη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με διπλό στόχο:

1) Την υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

2) Τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του αμέσως μετά την εκλογή τόνισε: «Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελεί έναν από τους βασικούς θεσμούς για την αποδοτική λειτουργία όλων των δημοτικών υπηρεσιών.

Είναι ένας ισχυρός συνδετήριος κρίκος δημοτών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με σαφέστατο πλαίσιο λειτουργίας, δίνει λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών και όχι μόνο. Ταυτόχρονα, με την εμπειρία που οφείλει να διαθέτει παρεμβαίνει στη λειτουργία του δήμου, με σκοπό αυτή να γίνεται πιο αποδοτική και αποτελεσματική για το κοινωνικό σύνολο.

Για τους σκοπούς αυτούς άλλωστε κι ο νομοθέτης προστάζει να επιλέγεται για τη θέση πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, το οποίο να έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο τα συμφέροντα των δημοτών, αλλά και να παρεμβαίνει στις δημοτικές λειτουργίες.

Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο γνωστός γιατρός Κώστας Τζαγκαράκης θα ανταποκριθεί με επιτυχία στον διπλό αυτό ρόλο, η πορεία του άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια στα κοινά αλλά και στην επιστήμη του, έχει αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες, το ήθος και τις ευαισθησίες που είναι απαραίτητες.

Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη και καλή επιτυχία».