Στην πόλη Moravske Toplice του ομωνύμου δήμου της Σλοβενίας πραγματοποιήθηκε από 7 έως 9 Οκτωβρίου 2014 η τελευταία συνάντηση των εταίρων του έργου GRISI PLUS στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης καθώς και 13 ακόμα ευρωπαίοι εταίροι. 

Στο περιθώριο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανοιχτό συνέδριο στο οποίο έλαβαν μέρος και αιρετοί εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων και έγινε, μεταξύ άλλων, μια πρώτη ενημέρωση για το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG EUROPE.(2014-2020), το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης. 

Την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητας Ρεθύμνης εκπροσώπησε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή και η ομάδα του έργου αποτελούμενη από τους: Βροντάκη Ευαγγελία (συντονίστρια -υπεύθυνη έργου), Νικολουδάκη Γεώργιο (οικονομικό υπεύθυνο) και Πολυχρονάκη Γιάννη, ειδικό συνεργάτη Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης. 

Η συνάντηση, το συνέδριο καθώς και η προγραμματισμένη Επίσκεψη Μελέτης (study visit) με θέμα τις καλές πρακτικές στην ανάπτυξη της υπαίθρου διοργανώθηκαν από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Sinergija, εταίρο του έργου GRISI PLUS με έδρα τον δήμο Moravske Toplice της Σλοβενίας. Οι εταίροι του έργου στο σύνολό τους δήλωσαν την ικανοποίηση τους τόσο για την επίτευξη των στόχων του έργου όσο και για την άριστη συνεργασία μεταξύ τους και εξέφρασαν την επιθυμία να συνεργαστούν εκ νέου μέσω νέου ευρωπαϊκού προγράμματος.

Το έργο GRISI PLUS, το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος του 2014, θα οδηγήσει σε ένα Σχέδιο Εφαρμογής για κάθε έναν από τους 14 συμμετέχοντες εταίρους, το οποίο θα αφορά τη μεταφορά μιας τουλάχιστον καλής πρακτικής που μελετήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου. 

H Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει ήδη αναθέσει μέσω διαγωνισμού την εκπόνηση Σχεδίου Εφαρμογής – Master Plan για την μετεγκατάσταση και αναβάθμιση της Γεωργικής Σχολής Ασωμάτων, το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος Νοεμβρίου 2014 και αναμένεται να αποτελέσει κινητήριο μοχλό κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Αμαρίου αλλά ταυτόχρονα με απτά αποτελέσματα για ολόκληρη την Κρήτη. 

Για την διάχυση του έργου GRISI PLUS πραγματοποιήθηκε ήδη ανοιχτό σεμινάριο-ημερίδα στο κτήμα ΠΑΝΑΚΡΟΝ του δήμου Αμαρίου, στο οποίο υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από τοπικούς φορείς, επαγγελματίες και κατοίκους. Σύντομα θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη ημερίδα, επίσης σε αγροτική περιοχή του νομού, μετά από ανοιχτή πρόσκληση στον τοπικό τύπο.

Το έργο GRISI PLUS υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREG IVC και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).