Ο βουλευτής Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Κώστας Δαμαβολίτης πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο, κ. Λεκάκη και μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου (Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.), όπου ενημερώθηκε για τα δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την οριακή κατάσταση στην οποία έχουν επέλθει. 

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι επιπτώσεις της ασφυκτικής φορολογικής και ασφαλιστικής πολιτικής της κυβέρνησης που σε συνδυασμό με το υφιστάμενο τραπεζικό καθεστώς και την εισαγωγή βίαιων και ανήθικων ρυθμίσεων, έχουν γονατίσει τους εμπορο-βιοτέχνες του νομού και ολόκληρης της χώρας. Απόδειξη αυτής της μονοδιάστατης, μνημονιακής πολιτική, αποτελούν και τα επίσημα στοιχεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τα οποία εκθέτουν την ολοένα πτωτική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας του νομού.

Ο κ. Δαμαβολίτης αφού μετέφερε τις θέσεις του κινήματος απέναντι στην μονοσήμαντη πολιτική λιτότητας, η οποία ανακυκλώνει την ύφεση και την ανεργία, δεσμεύτηκε να καταθέσει σχετική ερώτηση στη βουλή και να προωθήσει τα αιτήματα της Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. Προς αυτήν την κατεύθυνση, επισημαίνει και την δυναμική που μπορεί να έχει η προοπτική μιας συλλογική δράσης, με την συμμετοχή όλων των βουλευτών και των αρμόδιων φορέων του νομού, για την ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου και προτάσεων επίλυσης αυτών.