Η Αγωνιστική Γεωτεχνική Πρωτοβουλία - "ΑΡΟΣΗ", μετέχει στις εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ, που θα πραγματοποιηθούν στις 2 Νοεμβρίου 2014, με ψηφοδέλτιο για το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

"Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο πρωτογενής τομέας τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη χώρα ακολουθεί μια σταδιακή φθίνουσα πορεία με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή της νήσου.

Πρωταρχικό αίτιο της απαξίωσης του πρωτογενούς τομέα είναι η έλλειψη εθνικής στρατηγικής όπως αυτή διαμορφώνεται από τη κεντρική κυβέρνηση καθώς και οι περιορισμένες πρωτοβουλίες σε αυτοδιοικητικό επίπεδο Κρήτης που θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό να καλύψει το κυβερνητικό έλλειμμα.

Ζητούμενο είναι μια στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα που θα στοχεύει στην διατροφική επάρκεια, διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των προϊόντων και στην οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών, στο πλαίσιο μιας αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Είμαστε ενεργοί γεωτεχνικοί που αγωνιούμε για τον κατήφορο που έχει οδηγηθεί το ΓΕΩΤΕΕ τα τελευταία χρόνια και θέλουμε να παρέμβουμε συλλογικά με την δράση μας για ένα καλύτερο, αγωνιστικό και αξιόπιστο ΓΕΩΤΕΕ.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ «ΑΡΟΣΗΣ» ΕΙΝΑΙ:

1. Για την δομή και λειτουργία του ΓΕΩΤΕΕ
 Αλλαγή ιδρυτικού νόμου ΓΕΩΤΕΕ για αμεσότερη και δημοκρατική συμμετοχή των μελών και των Παραρτημάτων στα όργανα λήψης αποφάσεων.
 Νομική κατοχύρωση της γνωμοδότησης. Να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΓΕΩΤΕΕ σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα.
 Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του ΓΕΩΤΕΕ τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Παραρτημάτων. Θεσμοθέτηση χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Για την λειτουργία και τον ρόλο του Παραρτήματος Κρήτης
 Να γίνει το Παράρτημα «κόμβος» συλλογής δεδομένων από μέλη, υπηρεσίες και παραγωγούς για να καταστεί χρήσιμο εργαλείο στη διάθεση του κόσμου που εργάζεται στον πρωτογενή τομέα.
 Στελέχωση- Κτηριακή υποδομή Παραρτήματος. (υποδομές – προσωπικό)
 Δημιουργία επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα με τα μέλη και τα συνδικαλιστικά τους όργανα. Ενεργοποίηση μελών και οργάνων (Γενική Συνέλευση, Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας)
 Την διαμόρφωση προτάσεων για αναδιάρθρωση και αποκέντρωση της δομής και της λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών.
 Την διαμόρφωση προτάσεων όσον αφορά διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα με αναπτυξιακή κατεύθυνση.
3. Επαγγελματικά Δικαιώματα
 Ενεργή προάσπιση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το όραμα του Γεωτεχνικού της επόμενης μέρας και να επιδιώξουμε την πραγματοποίησή του. Να μην μείνουμε θεατές απέναντι σε τρίτους που θέλουν να διαμορφώσουν το επάγγελμά μας για εμάς χωρίς εμάς.

Δομή και λειτουργία της κίνησης

Η Κίνηση έχει αυτοτέλεια, με ανοιχτές και δημοκρατικές αρχές, στηρίζεται στην συλλογικότητα που αποθαρρύνει την ανάπτυξη προσωπικών επιδιώξεων, ευνοεί τη συμμετοχή και την ομοφωνία στη λήψη των αποφάσεων και τη δράση.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε όλη την ΚΡΗΤΗ, που συμφωνούν με την παραπάνω λογική και φιλοσοφία, να πλαισιώσουν μαζικά να συμμετέχουν και να υποστηρίξουν ενεργά αυτή την προσπάθεια, για να διαμορφώσουμε από κοινού, την καλύτερη εναλλακτική πρόταση για τα προβλήματα που μας απασχολούν.

Γιατί δεν θέλουμε πια να είμαστε απλοί θεατές, γιατί δε θέλουμε να αποφασίζουν στο όνομά μας άλλοι χωρίς να μας ρωτούν."