Το Σάββατο 2 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΚΑΣΚ όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης στην πρόσφατη συνεδρίαση του. 

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Κ (οδός Σπύρου Μουστακλή, Κλειστό γυμναστήριο Λίντο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της διοίκησης.
3. Παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης που παρέλαβε το νέο ΔΣ από το απερχόμενο.
4. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού από 10.11.2010 έως 30.6.2011 – απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
6. Παραγραφή αποζημίωσης μετακινήσεων σωματείων από το 2003 μέχρι 30/6/2011, λόγω της οικονομικής συγκυρίας. 
7. Ενημέρωση – συζήτηση τη Διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων 2011-12., τον Οικονομικό προγραμματισμό, τον Τρόπο και τους όρους αυτών.για

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 3 Ιουλίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

Εφόσον κάποιο σωματείο επιθυμεί να αλλάξει τους νόμιμους εκπροσώπους του, μπορεί να το πράξει εγγράφως 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της, δηλαδή μέχρι τις 26 Ιουνίου 2011. 

Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο δεν έχει ορίσει εκπροσώπους, έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα αυτού, παριστάμενους αυτοπροσώπως, αποδεικνύοντας την ιδιότητά τους αυτή με επίσημα έγγραφα (επίσημο αντίγραφο πρακτικού εκλογής, και συγκροτήσεως του Δ.Σ. σε σώμα). 

Τα σωματεία έχουν δικαίωμα να θέσουν θέματα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, αρκεί να τα γνωστοποιήσουν εγγράφως προς το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., τουλάχιστον 25 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, δηλαδή μέχρι τις 6 Ιουνίου 2011.