Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών κ. Δημ. Κουσελά καθορίζεται για πρώτη φορά η φορολογική μεταχείριση των κλειστών ημιυπαίθριων χώρων, των γκαράζ, των αποθηκών κτλ. τόσο όσον αφορά στα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης όσο και στο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), το φόρο μεταβίβασης, τις γονικές παροχές, τις κληρονομιές κτλ.

Οι χώροι που τακτοποιούνται πρέπει για πρώτη φορά να συμπεριληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται το οικονομικό έτος 2012. Στη δήλωση αυτή θα περιληφθούν οι χώροι που έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2010, καθώς και όσοι έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2011. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζει η εφορία τα πραγματικά τετραγωνικά του ακινήτου για να υπολογίσει τα νέα τεκμήρια διαβίωσης. Είναι προφανές ότι όσοι «τακτοποιήσουν» κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους, κλειστά γκαράζ, πιλοτές κτλ. θα προκύψει γι΄ αυτούς υψηλότερο ποσό τεκμηρίου και άρα μπορεί να κληθούν να πληρώσουν πρόσθετους φόρους.

Διευκρινίζεται ότι οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2011, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να δηλωθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση του 2011, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 και έτσι θα συνεχίζουν να δηλώνονται και τα επόμενα οικονομικά έτη. Ομοίως, οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2012, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να περιληφθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση 2012, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και των επομένων οικον. ετών.

Σημειώνεται ότι δεν επιβάλλεται αναδρομικά φόρος εισοδήματος, προσαύξηση ή πρόστιμο, για τους χώρους που τακτοποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, αν διαπιστωθεί ότι δεν δηλώθηκαν ή ότι δηλώθηκαν ανακριβώς κατά τα προγενέστερα της τακτοποίησής τους οικον. έτη.

zougla.gr