Ανακατατάξεις και... ανατροπές φέρνει το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο. Με το νέο μισθολόγιο ο βασικός μισθός υπολογίζεται ότι θα είναι στα 680 ευρώ και προβλέπονται μειώσεις από 2% έως και 12% στους δημοσίους υπαλλήλους.

Ωστόσο, αναμένονται και αυξήσεις στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα που θα καθορίζονται ανάλογα με το επίπεδο των σπουδών τους. Όπως αναφέρει το Βήμα της Κυριακής, σχετικά με τον μισθό ενός νεοπροσληφθέντα υποχρεωτικής εκπαίδευσης αυτός υπολογίζεται στα 680 ευρώ από 780 σήμερα. 

Ο μισθός αυτός αντιστοιχεί στον βασικό μισθό του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή τα 586 ευρώ, αλλά καταβάλλεται επί 12 μήνες, αντί 14 στον ιδιωτικό τομέα. Ο βασικός μισθός για υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δημόσιο θα είναι 748 ευρώ από 858 ευρώ, για υπαλλήλους τεχνολογικής εκπαίδευσης 996 ευρώ από 1.037 ευρώ και για υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 1.070 ευρώ από 1.092 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, μικρές μειώσεις θα υποστούν και οι υπάλληλοι των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών, λόγω της μείωσης της προσωπικής διαφοράς που διατηρήθηκε στο μισθό μετά τις περικοπές του 2012. Αυξήσεις πάντως θα πρέπει να περιμένουν γιατροί του ΕΣΥ, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί και όσοι κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.