Στις 17/10/14 σε συνέχεια της τηλεφωνικής ενημέρωσης του επικεφαλής του Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών από συντονιστικό όργανο της Πυροσβεστικής Ηρακλείου η ΕΟΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ συμμετείχε σε επιτυχή πυρόσβεση στη περιοχή μεταξύ Αχλάδας - Λυγαριάς.

Στην πυρόσβεση έλαβαν δράση 5 άντρες της ΕΟΔ, το υδροφόρο όχημα της Ομάδας και ένα επιπλέον επικουρικό όχημα ιδιωτικής χρήσης μέλους της Ομάδας.