Η πρώτη Δαρβινική Δεύτερα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς με θέμα "Από την Αφρική στο Αιγαίο: Τα πρώτα ίχνη του ανθρώπου στον Ελλαδικό χώρο", θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 19:00 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Ομιλητές:

Νένα Γαλανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Νίκος Πουλακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Η πρώτη Δαρβινική Δεύτερα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς θα έχει θέμα την καταγωγή του
ανθρώπου στον Ελλαδικό χώρο.

Ο Δρ. Πουλακάκης θα δώσει μια συνοπτική εικόνα του δένδρου της καταγωγής του σύγχρονου ανθρώπου μέσα από μια σειρά προγονικών ειδών.

Στην συνέχεια η Δρ. Γαλανίδου θα παρουσιάσει την έρευνα της στην Λέσβο. Στο νησί αυτό έχει βρεθεί η παλαιότερη μέχρι στιγμής θέση της Παλαιολιθικής Ελλάδας και της Βορειοδυτικής Ασίας η οποία, σύμφωνα με εργαστηριακές χρονολογήσεις, σηματοδοτεί την παρουσία των αρχαϊκών ανθρωπιδών πριν από τουλάχιστον μισό εκατομμύρια χρόνια.

Τα ευρήματα αυτά μας βοηθούν να προσεγγίσουμε ερωτήματα όπως:

Πότε έφθασαν οι πρώτοι ανθρωπίδες στο Αιγαίο;

Μέσα από ποιες διαδρομές και σημεία εκκίνησης;

Ποια ήταν η βιολογική και πολιτισμική τους ταυτότητα;

Ποια είναι η συμβολή των ελληνικών ευρημάτων στην παγκόσμια συζήτηση για την καταγωγή και εξέλιξη του ανθρώπου;

Τι μας λένε για το κοινό πολιτισμικό υπόστρωμα της ανθρωπότητας και τις μετακινήσεις του ανθρώπου;

Και πώς μας ταξιδεύουν σε έναν κόσμο που έζησε και ανέπτυξε πολιτισμό πολύ πριν την εμφάνιση των φυλετικών, θρησκευτικών και εθνικών διαφορών;

Στις Δαρβινικές Δευτέρες ένα θέμα με ευρύ και διαχρονικό ενδιαφέρον αναπτύσσεται με τρόπο που δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις.

Οι συναντήσεις αρχίζουν με μια εισήγηση από τον κεντρικό ομιλητή και ακολουθεί ευρύτατη συζήτηση με συμμετοχή του ακροατηρίου.

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, 7 μμ.
Είσοδος ελεύθερη.