Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης στα πλαίσια των παράλληλων δραστηριοτήτων του, λειτουργεί για όγδοη χρονιά φέτος Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι. 

Τα μαθήματα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 17 ετών. 

Διαθέσιμες αιτήσεις, οι οποίες θα γίνονται δεκτές μέχρι και 22/10/2014, υπάρχουν για τα τμήματα: Α΄-Β΄ Δημοτικού, Γ΄-Δ΄ Δημοτικού, Α΄-Β΄ Γυμνασίου, Γ΄ Γυμνασίου έως και Λύκειο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2821044256 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στα γραφεία του Θεάτρου στο κτίριο του Βενιζελείου Ωδείου (Νικ. Φωκά 5).