Στην αγωνία των ελαιοπαραγωγών για την τύχη της ελαιοκαλλιέργειας στην νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, αναφέρεται ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης σε κοινοβουλευτική του παρέμβαση, διαβιβάζοντας επιστολή του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιο Καρασμάνη, επισημαίνοντας ότι πρέπει να προταθεί μια Περιφερειοποίηση που θα διασφαλίζει την ελαιοκαλλιέργεια.

Δεδομένου ότι επαυξάνεται η αγωνιά των ελαιοπαραγωγών και εδραιώνεται συνεχώς η υποψία τους ότι θα αδικηθούν σοβαρά τόσο με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν ήδη στην ΕΕ, όσο και με τις ρυθμιστικές αποφάσεις που στην συνέχεια λαμβάνονται στα πλαίσια εφαρμογής της νέα ΚΑΠ ζητούν έγγραφη πληροφόρηση σχετικά με το εάν είναι αληθής η πληροφορία ότι η μέση ενίσχυση για την Ελαιοκαλλιέργεια θα είναι 48,5 ευρώ ανά στρέμμα το 2019 και ότι επομένως συγκρινόμενη με την σημερινή 152,6 ευρώ μειώνεται κατά 68%, εάν ναι, ποιοι είναι οι λόγοι που επέβαλαν μια τέτοια δραματική μείωση;

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ΣΕΔΗΚ «τα Εθνικά μέτρα με την νέα ΚΑΠ θα πρέπει να αποσκοπούν στην αναβάθμιση του ρόλου του Ελαιοκαλλιέργειας και όχι την υποβάθμιση και εγκατάλειψή της, πράγμα που θα έχει τεράστιες, όχι μονό τοπικές, αλλά και εθνικές επιπτώσεις.»

Ο ΣΕΔΗΚ, υπογραμμίζει ότι έχει ανησυχήσει «με διάφορες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες για την Περιφερειοποίηση της χώρας εξετάζεται η περίπτωση να γίνουν μόνο δύο Περιφέρειες ( Καλλιέργειες και Βοσκότοποι). Έτσι, όμως οι ελαιοκαλλιεργητές που είναι το σύνολο σχεδόν των Δημοτών μας στην Κρήτη, θα ζημιωθούν σημαντικά αφού οι για πολλούς λόγους υψηλότερες επιδοτήσεις που επί 10/ετίες ελάμβαναν θα περικοπούν δραστικά.»

Τέλος, επισημαίνεται ότι «πρέπει να προταθεί μια Περιφερειοποίηση ανάλογη με εκείνη της Ισπανίας, που θα περιλαμβάνει «Βοσκοτόπους», «Αροτραίες» και «Μόνιμες» καλλιέργειες, η οποία που είναι ανάλογη και με την πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ και θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητική για τους ελαιοκαλλιεργητές, εφόσον διευκρινιστεί ότι ως «Μόνιμες» θα χαρακτηρίζονται «καλλιέργειες μη επιδεχόμενες αλλαγές στην διάρκεια μιας 50/ετίας»