Σημαντική ανακούφιση έδωσε σε 67χρονο, συνταξιούχο Χανιώτη, με σοβαρό πρόβλημα υγείας, η απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, με την οποία ρυθμίζεται το χρέος του, μέχρι το έτος 2024 , ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης του (κύρια αίτηση).

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

"της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος της και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας έφθασε σε αυτή την ανακουφιστική γι αυτόν απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτη συνταξιούχο έγγαμο, ηλικίας 67 ετών, χρεωμένο σε τρεις πιστωτικούς φορείς ,συνολικού ύψους χρέωσης 168.846,09 ευρώ, (οφειλέτης -εγγυητής) χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις προς αυτούς, λόγω της συνεχούς μείωσης του εισοδήματός του, της γενικότερης ύφεσης και οικονομικής κρίσης, που μαστίζει την Χώρα, μα προπάντων του σοβαρότατου προβλήματος υγείας, που τον ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια.

Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής του, όπως δηλώνει στην αίτηση του, ανέρχεται στο ποσό των 1200,00 ευρώ, ποσό που κρίνεται εύλογο και μετριοπαθές,  αλλά λόγω της στέρησης επαρκών εισοδημάτων, αδυνατεί να το καλύψει, πόσο μάλλον να μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις.

Η συνολική του χρέωση προς τις τρις Τράπεζες , ανέρχεται στο ποσό των 168.846,09 ευρώ σ είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυητής προς αυτές.

Εισόδημα που διαθέτει: είναι το ποσό των 1086,38 ευρώ, μηνιαίως από την σύνταξη του, συν 240 ευρώ ,από επικουρικές , συν 267,53 ευρώ ετησίως, από γεωργικό εισόδημα .
Περιουσιακά στοιχεία ένα Ι.Χ 100% κυριότητας του.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων του, λόγω των μνημονικών νόμων, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι το έτος 2022 δηλ (για οκτώ έτη ), με το παρακάτω περιεχόμενο:

1)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του, μέχρι το έτος 2022, ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος,

2)ΡΥΘΜΙΖΕΙ σε μηνιαία καταβολή δόσεων τριετίας, το ποσό των 100 Ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενα προς τους πιστωτές του, μέχρι το έτος 2017 όπου θα επανεξεταστεί η αίτηση του.

3) ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ στον αιτούντα, χωρίς να τον υποχρεώνει, να μην καταβάλει προς τις πιστώτριες Τράπεζες και για χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας προσωρινής διαταγής, τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές της ως άνω ρύθμισης, για τρεις (3) αποκλειστικά μήνες (εκάστου έτους) και συγκεκριμένα:

α) για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και

β)για το μήνα Αύγουστο, που κατά παράδοση αποτελεί μηνός διακοπών

4)ΟΡΊΖΕΙ ως χρόνο καταβολής εκάστης μηνιαίας χρηματικής καταβολής, το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από 01-11-214".

Η ανακοίνωση της Ένωσης καταλήγει ως εξής:

"Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τον συνταξιούχο δανειολήπτη ,θεωρείται η απόφαση αυτή, μια θετική απόφαση , είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , καθώς ο δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία του συνταξιούχου δανειολήπτη, διατάσσει μηνιαία καταβολή δόσης των 100 ευρώ, πιστεύοντας ότι είναι μέσα στην οικονομική του δυνατότητα να ανταποκριθεί, καθώς ο ίδιος στην εξωδικαστική αίτηση αυτό το ποσό είχε προτείνει"