Υποψήφιος για το Εποπτικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) θα είναι Δήμαρχος Κισάμου Θεόδωρος Σταθάκης, ο οποίος θα βρίσκεται την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με μοναδικό θέμα, την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης για τη δημοτική περίοδο 2014 – 2019.