Ομάδα εθελοντών δημιουργεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιωάννη ενόψει του "2ου Χριστουγεννιάτικου Χωριού", το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19 έως 28 Δεκεμβρίου 2014 στο πάρκο Μικράς Ασίας.

Ο σύλλογος καλεί τα μέλη και τους φίλους του που θα επιθυμούσαν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 30 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

"Το γεγονός της μεγάλης ανταπόκρισης και αποδοχής των δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, από τους συμπολίτες του προαστίου μας και όχι μόνο, μας δίνει δύναμη για να προχωρήσουμε στην διεύρυνσή τους.

Το έργο είναι μεγάλο και εξελίσσεται. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η κινητοποίηση ΟΛΩΝ για να προχωρήσουμε. Για να συνεχίσει το προάστιό μας να είναι ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού.

Έτσι βρισκόμαστε στην προσπάθεια δημιουργίας ομάδας ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ.

«Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που συνεπάγεται τη διάθεση χρόνου, τη μη αμειβόμενη προσφορά εργασίας και αποσκοπεί στο να ωφελήσει το περιβάλλον ή μεμονωμένα άτομα ή ομάδες». Είναι μια συνολική στάση ζωής, μια εμπνευσμένη πράξη στηριζόμενη στην ελεύθερη βούληση και την πλήρη ανιδιοτέλεια.

Η εθελοντική προσφορά, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της ιδιότητας του πολίτη, αναπτύσσει τις κοινωνικές, επαγγελματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του, καθώς ο εθελοντής δεν είναι μόνο πομπός, αλλά και δέκτης των ωφελειών που απορρέουν από την εθελοντική του δράση.

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η έννοια του εθελοντισμού πάει παραπέρα από την απλή παροχή χρόνου για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, καθώς επίσης και το ότι ο εθελοντισμός που περιλαμβάνει περισσότερο το στοιχείο της δέσμευσης παρά το στοιχείο της αυθόρμητης βοήθειας συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της κοινότητας και την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στην προσπάθεια της όσο το δυνατόν καλύτερης οργάνωσης του 2ου Χριστουγεννιάτικου Χωριού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19 έως 28 Δεκεμβρίου 2014 στο χώρο του πάρκου «Μικράς Ασίας», καλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που θα επιθυμούσαν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 30-11-2014 στο τηλέφωνο 6976726727 κ. Βάνα Βασαλάκη.

Ξέρουμε ότι και σε αυτήν την προσπάθεια θα είμαστε ενωμένοι!

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή διάθεση, ενθουσιασμός και ανιδιοτελή προσφορά για το κοινό καλό. "