Το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα, «Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση των Γυναικών με έμφαση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 16:30 στο Επιμελητήριο Χανίων, οδός Βενιζέλου Ελευθερίου 4

Υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, με τίτλο: 
«Παγκρήτια Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης», το οποίο χρηματοδοτείται μέσω της πράξης 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) “Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)