Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι ορίζεται η 22α Οκτωβρίου 2014 ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων για το Νομό Ρεθύμνης και για την εμπορική περίοδο 2014-2015.

Σε εφαρμογή του άρθρου 3 της 290524/3-9-2010 απόφασης του ΥΠΑΑΤ καθορίζονται οι υποχρεώσεις των συναλλασσομένων ως εξής:

1. Οι παραγωγοί των ακτινιδίων προβαίνουν σε συγκομιδή του προϊόντος μετά την ορι-σθείσα στην παρούσα απόφαση ημερομηνία και εφόσον έχει διασφαλιστεί ότι οι συ-γκομισμένοι καρποί είναι επαρκώς ανεπτυγμένοι και σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης. Στη συνέχεια κάθε φορά που προβαίνουν σε συγκομιδή καρπών, καταθέτουν την επόμενη ημέρα, στο τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ρεθύμνης, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής καθώς και την συγκομι-σθείσα ποσότητα. 

2. Οι τυποποιητές-συσκευαστές προβαίνουν σε τυποποίηση-συσκευασία των ακτινιδίων εφόσον έχουν αποκτήσει φυσιολογικά, βαθμό Briχ τουλάχιστον 6,2ο ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%. 

3. Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας, που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας, εισαγωγής-εξαγωγής, αφού αποκτήσουν τουλάχιστον 9,5ο Brix.

4. Όλοι οι συναλλασσόμενοι στον τομέα των ακτινιδίων τηρούν ως προς τις υποχρεώσεις τους και τις λοιπές διατάξεις, που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 257543/2003.

5. Κατά την εμπορία και διακίνηση γενικά νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και χονδρεμπόρων ή λιανοπωλητών, τοποθετούνται επί των εμπορικών συσκευασιών (κιβώτια, τελάρα, κλούβες κλπ)καθώς και σε όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά, οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον ΚΑΝ 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.