Την κάθετη αντίθεσή του για την 'αδικαιολόγητη εμμονή" όπως την χαρακτηρίζει της κυβέρνησης να εκχωρήσει το αεροδρόμιο "Ι. Δασκαλογιάννης" σε ιδιώτες, εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, επικαιροποιώντας παλαιότερα ψηφίσματα.

Πιο συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του ο Δήμος αναφέρει ότι:

Με αφορμή την αδικαιολόγητη εμμονή της Κυβέρνησης η οποία με τις πρόσφατες αποφάσεις της απαξιώνει και παραγκωνίζει την ζωτική σημασία και την τεράστια συμβολή του κρατικού αεροδρομίου Χανίων ‘’Δασκαλογιάννης’’ στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της δυτικής Κρήτης μεθοδεύοντας την εκχώρησή του σε ιδιώτη – επενδυτή, αδιαφορώντας παντελώς για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στην ανάπτυξη και το μέλλον του τόπου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά κατά την Τακτική Συνεδρίασή του στις 20/10/2014 εξέφρασε την διαμαρτυρία του, δήλωσε την κάθετη αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια του κράτους προς αυτή την κατεύθυνση, απαίτησε την ακύρωση όλων των διαδικασιών ιδιωτικοποίησής του και προχώρησε στην επικαιροποίηση σχετικών ψηφισμάτων τα οποία εξεδόθησαν κατά τις από 6/03/2013 & 17/04/2013 τακτικές δημόσιες συνεδριάσεις του, το κείμενο των οποίων διαμορφώνεται ως ακολούθως:

- Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά εκφράζει ομόφωνα την διαμαρτυρία του, δηλώνει την κάθετη αντίθεσή του για την επιχειρούμενη εκχώρηση του αερολιμένα Χανίων ‘'Δασκαλογιάννης’' σε ιδιώτη – επενδυτή και απαιτεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων την εξαίρεσή του από την προγραμματισμένη ιδιωτικοποίηση.

- Το αεροδρόμιο ‘΄Δασκαλογιάννης΄΄, το οποίο αποτελεί πύλη εισόδου για τη Δυτική Κρήτη και μοχλό κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του τόπου, πρέπει να παραμείνει υπό τον κρατικό έλεγχο και να μην εκχωρηθεί η λειτουργία του σε ιδιώτη, προκειμένου η τιμολογιακή πολιτική να ασκείται από το Κράτος με προσιτές υπηρεσίες για τους χρήστες του.

- Η αναγνώριση του αεροδρομίου Χανίων ‘’Δασκαλογιάννης’’ ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς και βάση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους και υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με την άμεση εκτέλεση των προγραμματισμένων έργων αναβάθμισής του ύψους 100.000.000,00 € με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, θα προικοδοτήσουν τον ιδιώτη επενδυτή με ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, το οποίο προς εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, από φθηνό και προσιτό, θα μετατραπεί σε ακριβό και απαγορευτικό για τις πτήσεις, καταφέροντας βαρύτατο πλήγμα στον τουρισμό και την οικονομία της Δυτικής Κρήτης.

- Επειδή την συγκεκριμένη περίοδο ο τουρισμός αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα ανάπτυξης & ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας μας και η εκχώρηση του αεροδρομίου Χανίων σε ιδιώτη – επενδυτή θα καταφέρει ακόμη ένα καίριο πλήγμα σε κάθε αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά καλεί τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να ακυρώσει κάθε διαδικασία ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου Χανίων ‘’Δασκαλογιάννης’’, η οποία είναι δεδομένο ότι θα θέσει τροχοπέδη στην τουριστική ανάπτυξη της δυτικής Κρήτης και θα οδηγήσει σε βαθύτερη ύφεση την τοπική οικονομία.

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και να αποσταλεί στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων και στους Βουλευτές του Νομού.