Συνεδρίασε σήμερα 24/10/2014 εκτάκτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ με μοναδικό θέμα συζήτησης την γνωμοδότηση του νομικού της συμβούλου επί του θέματος της αντιμισθίας των πρώην, προέδρου και αντιπροέδρου συμφώνα με την υπ. αριθμό 55/12-08-2014 απόφαση του απερχόμενου Δ.Σ.

Το Δ.Σ. της Α.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α. αποφάσισε να υιοθετήσει την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, σύμφωνα με τη οποία η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον καθορισμό και την καταβολή της αντιμισθίας προέδρου και αντιπροέδρου όπως και η εκταμίευση της δεν είναι σύννομη.

Λαμβάνοντας επίσης γνώση επιστολών του κ. Δροσίτη και της κ. Τυλιανάκη, αποδέχεται την επιστροφή του ποσού από τη κ. Τυλιανάκη και αποφασίζει να ζητήσει από τον κύριο Δροσίτη την επιστροφή του ποσού που αφορά τον ίδιο.

Στην διάρκεια της συνεδρίασης τονίστηκε η προσήλωση του διοικητικού συμβουλίου στον στόχο της ανάπτυξης του αθλητισμού και των υποδομών του στη πόλη μας, με σεβασμό στην προσφορά του καθενός και πάνω από όλα με πλήρη διαφάνεια.