Την εκπόνηση μελέτης για τη βελτίωση της επαρχιακής οδού 5 «Γάζι – Ανω & Κάτω Καλέσα» στην περιοχή του Δήμου Γαζίου ΠΕ Ηρακλείου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 333.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης.

Η επαρχιακή οδός υπ’ αριθμό 5 αποτελείται από τρία τμήματα:

i) Κοινό τμήμα, μήκους 3.200 περίπου μέτρων, με αρχή στην επαρχιακή οδό 4 «Γάζι – Κρουσώνας» και πέρας στην διασταύρωση προς Άνω και Κάτω Καλέσα
ii) Τμήμα προς Κάτω Καλέσα με αρχή την προαναφερόμενη διασταύρωση προς το χωριό και μήκος περί τα 200 μέτρα
iii) Τμήμα προς Άνω Καλέσα από την διασταύρωση προς τα Άνω Καλέσα με μήκος περίπου τα 800 μέτρα.

Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση/διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού 5, ώστε η οδός να αποκτήσει χαρακτηριστικά, ικανά να αντιμετωπίσουν τον κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής.