Μέχρι τις 28 Νοεμβρίου θα μπορούν όσοι έχουν οφειλές στο δήμο Μαλεβιζίου, να προχωρήσουν στη νέα ρύθμιση χρεών, καταθέτοντας τη σχετική αίτηση στην οικονομική υπηρεσία του δήμου.

Όπως τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μανόλης Σαμόλης, οι δημότες πρέπει να επωφεληθούν από την νέα αυτή ευκαιρία, αφού μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. «Ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει ήδη αποστείλει προσωπικές ειδοποιήσεις με συστημένα γράμματα στους περισσότερους οφειλέτες, ενώ για την αποφυγή της ταλαιπωρίας, καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να καταθέσουν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μ. Σαμόλης.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές για οποιαδήποτε αιτία (εξαιρουμένων των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και οφειλών που υπάγονται σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις) και προστίμων προς τους Δήμους και ειδικότερα:

1) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.

2) Όσες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010 έως και 30/09/2014 (δηλαδή κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1/10/2014) μπορούν να ρυθμίζονται είτε εφάπαξ, με πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα, είτε σε δόσεις (μέχρι και 100) με μερική απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων.

Για την υπαγωγή στην ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για την κατάθεση αίτησης στο δημαρχείο Μαλεβιζίου, έως και την 28η Νοεμβρίου 2014, τις εργάσιμες ημέρες και από 8:00 έως 15:30. Σημειώνεται ότι ειδικά για την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της αναφερόμενης ρύθμισης (28/11/2014) θα εξεταστούν οι αιτήσεις που κατατέθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν έως και την ημερομηνία αυτή, ενώ η καταληκτική προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ καταβολής είναι η 3η Δεκεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2813400617, 2813400618, ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στη δ/νση www.malevizi.gr