Τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδωσαν αρχικά τα στατικά αποτελέσματα των stress test, με βάση την εικόνα που είχαν στις 31/12/2013. Με τα στοιχεία της ημερομηνίας εκείνης προκύπτουν κεφαλαιακές ανάγκες για τις τράπεζες, οι οποίες όμως, καλύπτονται στη συνέχεια. 

Επίσης, τα στοιχεία αυτά δεν υπολογίζουν ενέργειες ενίσχυσης των κεφαλαίων οι οποίες είτε έχουν γίνει είτε έχουν προγραμματιστεί από τις ελληνικές τράπεζες, όπως πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, αυξήσεις κεφαλαίου και κέρδη του 2014.

Εάν υπολογιστούν τα στοιχεία αυτά, από τις 4 ελληνικές τράπεζες καμία δεν χρειάζεται κεφαλαιακή ενίσχυση με αύξηση κεφαλαίου, δεδομένου ότι τα αναγκαία κεφάλαια προκύπτουν από την αναδιάρθρωση η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Αυτό άλλωστε αναφέρεται και στις επεξηγήσεις του πίνακα με τις 25 ευρωπαϊκές τράπεζες που ανακοίνωσε η ΕΚΤ