Η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων LEXUS GS, IS και LS.

Ο προληπτικός έλεγχος αφορά 457 οχήματα, παραγωγής:Οι σωληνώσεις παροχής καυσίμου στον χώρο του κινητήρα των εμπλεκόμενων οχημάτων έχουν κατασκευαστεί με επίστρωση νικελίου - φωσφόρου για αντιδιαβρωτική προστασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σωματίδια από την εν λόγω επικάλυψη είναι πιθανό να έχουν εναποτεθεί και στην επιφάνεια της φλάντζας που συνδέεται με τον αισθητήρα πίεσης καυσίμου. Σε αυτή την περίπτωση, οι στεγανοποιητικές ιδιότητες της φλάντζας μπορεί να εξασθενήσουν με αποτέλεσμα την πιθανότητα διαρροής, όταν το όχημα βρίσκεται εν λειτουργία. Εάν αυτό συμβεί ταυτόχρονα με την παρουσία μιας εξωτερικής πηγής ανάφλεξης στον ίδιο χώρο, υπάρχει η πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα ανωτέρω θέματα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Lexus σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει o σχετικός έλεγχος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς - Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808000 (9:00-17:00).