Στην ΔOΥ Ηρακλείου παρευρίσκεται ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μιχελογιαννάκης, όπου μαζί με συνεργάτες του διανέμει έντυπο, συνοδευόμενο από μια πρότυπη Ενδικοφανής Προσφυγή του ΑΡ. 63 ΤΟΥ Ν. 4174/2013, στο οποίο αναφέρονται οι εφτά λόγοι που μπορούν να επικαλεστούν οι πολίτες, ώστε να κάνουν προσφυγή κατά του ΕΝΦΙΑ.

Ο βουλευτής εξηγεί στους πολίτες όλη τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν για την προσφυγή και συγχρόνως τους καλεί σε διαμαρτυρία κατά του ΕΝΦΙΑ, αύριο μετά την παρέλαση.

Κάλεσμα Γιάννη Μιχελογιαννάκη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, στους πολίτες για προσφυγή κατά του ΕΝΦΙΑ.

"Αγαπητοί συμπολίτες,
Σας καλώ να προσφύγετε κατά του ΕΝΦΙΑ επικαλούμενοι :

1. Αντισυνταγματικότητα.
2. Αμφισβήτηση των αντικειμενικών αξιών.
3. Χαμηλά εισοδήματα.
4. Τριτεκνία, πολυτεκνία.
5. ΑμεΑ και ιδίως όσοι έχουν αναπηρία πάνω από 80%.
6. Οικονομική αδυναμία.
7. Λάθη στο Ε9.

Όλοι εσείς μπορείτε να προχωρήσετε σε ηλεκτρονική προσφυγή κατά των «πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ», δηλαδή κατά των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του νέου φόρου, στην αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος σας Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση σιωπηρής απόρριψης ή απόρριψης ως απαράδεκτης της προσφυγής σας, τότε ο φάκελος πηγαίνει στο δικαστικό τμήμα της Δ.Ο.Υ για την σύνταξη απόψεων και έπειτα ο φάκελος διαβιβάζεται στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Ο φάκελος σας λοιπόν πρέπει να πρωτοκολλείται αυθημερόν και να γίνεται καταχώρηση του στην σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Έπειτα, όλες οι ενδικοφανείς προσφυγές, μαζί με τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ και τα έγγραφα που προσκομίσατε, διαβιβάζονται συγκεντρωτικά σε φυσική μορφή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, μία φορά την εβδομάδα (στο τέλος της εβδομάδας).

Άρα σήμερα καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παραπάνω, κάνουμε προσφυγή, παίρνουμε αριθμό πρωτοκόλλου και ενημερωνόμαστε για την διαδρομή της προσφυγής μας.

Μην υποκύψετε στα χαράτσια του μνημονίου.

Αντισταθείτε.

Ιωάννης Μιχελογιαννάκης
Βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ"