Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 0,4% του ΑΕΠ το 2014 και 2% το 2015 προβλέπει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), διατηρώντας αποστάσεις από τη κυβέρνηση που εκτιμά πως το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,6% το 2014 και 2,9% το 2015.

Ειδικότερα, το ΚΕΠΕ υποστηρίζει πως η εκτιμώμενη τριμηνιαία εξέλιξη των ρυθμών μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ από το τρίτο τρίμηνο του 2014 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2015 ακολουθεί ευνοϊκή πορεία καταγράφοντας ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 1,24%, 1,81%, 1,9% και 2,1% κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2014 και το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2015, αντίστοιχα, ως προς τα αντίστοιχα τρίμηνα του προηγούμενου έτους.

Το ΚΕΠΕ αναφέρεται στη θετική πορεία στον κλάδο του τουρισμού, όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία για τις ταξιδιωτικές εισπράξεις και τις εξαγωγές υπηρεσιών, στον κλάδο των ΙΧ, όπως καταδεικνύεται από τις νέες κυκλοφορίες ιδιωτικών αυτοκινήτων και τον δείκτη εμπορίου και συναφών υπηρεσιών του κλάδου, στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, όπως καταγράφεται στη βάση του γενικού δείκτη αλλά και ορισμένων επιμέρους κατηγοριών, στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας, όπως καταγράφεται στη βάση των δεικτών πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και του δείκτη μοναδιαίου κόστους εργασίας, στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, στο πεδίο των προσδοκιών και του οικονομικού κλίματος, όπως καταδεικνύεται από τους δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών.

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών αναφέρει ακόμη πως η εκτιμώμενη ανοδική πορεία του πραγματικού ΑΕΠ κατά τα προσεχή τρίμηνα δύναται να τονωθεί περαιτέρω μέσω της προόδου αναφορικά με τη διευθέτηση του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Πάντως, οι αναλυτές του ΚΕΠΕ προειδοποιούν πως τυχόν ασταθείς συνθήκες αναφορικά με το εγχώριο πολιτικό περιβάλλον που θα προκαλέσουν αύξηση της αβεβαιότητας και αποδυνάμωση της αξιοπιστίας της χώρας είναι δυνατόν να ανακόψουν τη θετική τροχιά, στην οποία φαίνεται να εισέρχεται η ελληνική οικονομία.

Ακόμη, ξεκαθαρίζουν πως δεν καταγράφονται σημαντικές συνολικές τάσεις βελτίωσης στη βιομηχανία, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις υποκλάδων, όπως καταδεικνύεται από την πορεία του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής αλλά και του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τόσο για την εγχώρια όσο και την εξωτερική αγορά. Τέλος, σημειώνουν πως ιδιαίτερα δυσμενείς παραμένουν οι συνθήκες και στην αγορά εργασίας, όπως αντανακλάται από τα βασικά μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας.

newsbeast.gr