Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης διοργανώνει ημερίδα σήμερα Παρασκευή 31-10-14 και ώρα 10:00-14:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολυχώρου Πολιτισμού Ηρακλείου «Παλιά Λαχαναγορά» με θέμα «Σχολική Βία και Εκφοβισμός : Νέες Προσεγγίσεις».

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», οι οποίες είναι ενταγμένες στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, για τη πρόληψη και τη διάγνωση του φαινομένου της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού.

Βασικός στόχος της ημερίδας είναι, η δημιουργία μόνιμης δομής πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ σε πανελλαδικό επίπεδο, η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, η καταγραφή, η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπιση σε πρώιμο στάδιο των φαινομένων της ΣΒΕ και η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, της οικογένειας και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας.