Στις εργασίες του Ευρωπαϊκού συνεδρίου Euromontagna που πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο της Ισπανίας με θέμα «Ποιότητα από τα βουνά -Προοπτικές για τους ανθρώπους και τις περιοχές» συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης με την Αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα Θεανώ Βρέντζου, μετά από πρόσκληση του προέδρου της Euromontagna Juanan Gutierrez Lazpita.

Η ένωση της EUROMONTANA αποτελεί ένα πολυτομεακό δίκτυο συνεργασιών για την ανάπτυξη των ορεινών ευρωπαϊκών περιοχών.

Στην ένωση συμμετέχουν περιφερειακές και τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης, εθνικοί οργανισμοί που εξειδικεύονται στις ορεινές περιοχές, περιφερειακοί αναπτυξιακοί οργανισμοί, αγροτικές οργανώσεις, περιβαλλοντικοί και δασικοί οργανισμοί καθώς και ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα.

Έργο της ένωσης της Euromontana είναι η βελτίωση της ορεινής διαβίωσης, η δικτύωση και η βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων διεργασιών του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι προοπτικές των ορεινών ευρωπαϊκών περιοχών, η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, εθνικές πολιτικές και στρατηγικές που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη των ορεινών ευρωπαϊκών περιοχών, η ανάπτυξη περιοχών μέσω της διάδοσης και της εμπορίας των ορεινών προϊόντων καθώς και η ανάδειξη του πολιτιστικού υπόβαθρου των περιοχών αυτών.

Επιπρόσθετα δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας στις οποίες πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές του κάθε κράτους μέλους και κυρίως πως θα δημιουργηθούν θεσμοθετημένες πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

Η κ. Βρέντζου στη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποίησε επαφές με τον πρόεδρο του δικτύου καθώς και με εκπροσώπους περιφερειακών αρχών για τα κοινά προβλήματα και τις προοπτικές των ορεινών περιοχών.

Στην ομιλία της μάλιστα αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Κρήτης που αντιμετωπίζει τα προβλήματα της νησιωτικότητας, που επιβαρύνουν το κόστος των προϊόντων όσο και τα προβλήματα των ορεινών μειονεκτικών περιοχών.

Επιπρόσθετα επισήμανε τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής απομόνωσης, της δημογραφικής συρρίκνωσης, της χαμηλής παραγωγικής βάσης, της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των μειωμένων υποδομών και κυρίως την βιωσιμότητα των ορεινών κρητικών περιοχών.

Αναφέρθηκε στις δράσεις που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Κρήτης για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων με το περιφερειακό σήμα «ΚΡΗΤΗ», το καλάθι των Κρητικών προϊόντων, ενώ πρότεινε δράσεις για την ενίσχυση των ορεινών περιοχών τόσο στον τομέα των υποδομών, της βελτίωσης της προσβασιμότητας της αξιοποίησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού αξιοποιώντας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κατοίκων των ορεινών περιοχών, της εφαρμογής μέτρων για τη συγκράτηση των ορεινών πληθυσμών, την ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου και μέτρα οικολογικής ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος, της διατήρησης της χλωρίδας και της πανίδας των περιοχών αυτών.

Τέλος επισημάνθηκαν ιδιαίτερα οι πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης που αφορούν την πιστοποίηση των προϊόντων των μικρών παραγωγών και η στήριξη της οικοτεχνίας οι οποίες βρήκαν ισχυρή απήχηση από τα μέλη της ένωσης της Euromontana.

Στο συνέδριο είχαν προσκληθεί επίσης περιφερειακές αρχές, μη μέλη της ένωσης, που παρουσίασαν τις δράσεις που έχουν αναπτύξει στον αγροδιατροφικό τομέα για την προώθηση των ορεινών προϊόντων και περιοχών μέσω της ανάπτυξης πολιτικών.