Το Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Νησιωτικής Οικονομίας, με αρμοδιότητες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου με αρμοδιότητες στην Κρήτη και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, θα είναι οι βασικές υπηρεσίες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού "Δήμητρα" με έδρα στην Κρήτη, σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, η διάρθρωση των υπηρεσιών του Γεωργικού Οργανισμού στην Κρήτη είναι η εξής:

Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Νησιωτικής Οικονομίας


Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ με τον νέο Οργανισμό του ΕΛΓΟ Δήμητρα εδώ 

Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]

Flashnews.gr