Οι Έλληνες, οι Ιρλανδοί και οι Φιλανδοί αγρότες είναι σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι πιο εξαρτημένοι από τις άμεσες ενισχύσεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων αντιστοιχούν στις τρεις αυτές χώρες σχεδόν στο 20% των συνολικών εισοδημάτων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

Στα υπόλοιπα κράτη μέλη ο μέσος όρος δεν ξεπερνάει το 11,9%. Η εν λόγω μελέτη συνοψίζει τις οικονομικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα βασιζόμενη σε στοιχεία του 2011 από το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, υπήρξε μια απότομη πτώση του γεωργικού εισοδήματος το 2009, και η ανάκαμψη που ξεκίνησε το 2010 συνεχίστηκε το 2011. Συνολικά, το γεωργικό εισόδημα αυξήθηκε ελαφρώς λόγω των υψηλότερων τιμών παραγωγού και της αύξησης της γεωργικής παραγωγής. Ωστόσο, σημαντικές εισοδηματικές ανισότητες παρέμειναν σε ευρωπαϊκές περιφέρειες, καθώς και σε διάφορους τύπους γεωργίας.

Επιπλέον, η μελέτη της Κομισιόν που αναφέρεται στις «οικονομικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα», αλλά και στο ρόλο των άμεσων ενισχύσεων στην εξομάλυνση των μεταβολών του ευρωπαϊκού αγροτικού εισοδήματος παρουσιάζει και τα εξής στοιχεία:

Οι άμεσες ενισχύσεων που έλαβαν το 2011 τα κράτη μέλη της Ε.Ε. κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στα 9.150 ευρώ/εκμετάλλευση.

Η αναλογία των άμεσων ενισχύσεων στο σύνολο των εσόδων στην ΕΕ - 27 μειώθηκε από 12,7% το 2010 σε 11,9% το 2011, αφού το σύνολο των γεωργικών εσόδων αυξήθηκε.
Οι άμεσες ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν μόνο το 4% του μέσου εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ολλανδία.

Κατά το 2010-2011 το εισόδημα ανά μονάδα εργασίας αυξήθηκε για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ειδικεύονται στις εκτατικές καλλιέργειες, στο κρασί, στο γάλα και τα ζώα βοσκής (κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών παραγωγού και του όγκου της παραγωγής το 2011).

Το εισόδημα μειώθηκε για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ειδικεύονται στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, και άλλες μόνιμες καλλιέργειες.

agrotypos.gr