Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας , με την ημερ 3/9/2014 απόφαση του , στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, έδωσε μια "ανάσα" σε Ιδιωτική υπάλληλο, διαζευγμένη, μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου, κατοίκου Ιεράπετρας, μέχρι την ημερ 20-04-2018 ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης (κύρια αίτηση)

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της, και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας έφθασε σε αυτή την ανακουφιστική απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτρια ,ηλικίας37 ετών , διαζευγμένη μητέρα ενός τέκνου , χρεωμένη σε τρις πιστωτικούς φορείς (Τράπεζες) αλλά σε έξι συμβάσεις δανείων,συνολικού ύψους χρέωσης ποσού 146.310,92 ευρώ, χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις προς αυτούς, λόγω της δραματικής μείωσης του εισοδήματός της και των πιεστικών οικογενειακών της υποχρεώσεων.

Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της, όπως δηλώνει στην αίτηση της ,ανέρχεται στο ποσό των 1.200 ευρώ μηνιαίως,

Η συνολική της χρέωση προς τις τέσσερις Τράπεζες , ανέρχονται σε συνολικού ύψους 146.310,92χρέωσης , ως οφειλέτρια

Εισόδημα που διαθέτει:640 ευρώ από τον μισθό της

Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην διάθεση της

Κατοικία επιφάνειας 60 τ.μ κατά ποσοστό 100%ξ ανήκει στην κυριότητα της

Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της , στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της, αλλά και λόγω της οικογενειακής της κατάστασης, μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι 20-04-2018 δηλ (για τέσσερα έτη ), με το παρακάτω περιεχόμενο:

1)ΔΈΧΕΤΑΙ το αίτημα περί χορήγήσεως προσωρινής διαταγής,

2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όσο αφορά την κατοικία της , που αναφέρει στην αίτηση της, μέχρι στις 20-04-2018 ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος .

3)Την Υποχρεώνει σε μηνιαία καταβολή δόσεων τετραετίας 60 Ευρώ ,ισομερώς κατανεμημένη, που θα καταβάλλεται μηνιαίως από την αιτούσα στις καθ ων πιστώτριες , εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και θα αφορά καταβολές του άρθρου 8 παρ,2 του ν.3869/2010

Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για την καταναλώτρια , η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , καθώς η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία της υπερχρεωμένης Ιδιωτικού υπαλλήλου, διατάσσει μηνιαία δόση 60 ευρώ, μέχρι στις 20-04-2018,ημερομηνία που έχει οριστεί η κύρια δικάσιμος.

Για ενημέρωση , ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140