Μείωση 0,1% παρουσίασε ο αριθμός των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 σε σχέση με το 2011/2012 (από 168.804 σε 168.637), σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ωστόσο, υπάρχουν και εκπαιδευτικά ιδρύματα που εμφανίζουν αύξηση, όπως το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με 13,9% και τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πελοποννήσου, με 10,8% έκαστο.

Οι φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων, δηλαδή αυτοί που τελείωσαν τα προβλεπόμενα από τον νόμο εξάμηνα σπουδών αλλά οφείλουν μαθήματα, ανέρχονται σε 182.034, παρουσιάζοντας μείωση 1,1% σε σύγκριση με το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012, παρόλο που στα 17 από το σύνολο 22 πανεπιστημίων της χώρας κατέγραψαν αύξηση.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό παρουσίασε μείωση κατά 3,9% σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012. Εξαίρεση αποτελούν το Πάντειο Πανεπιστήμιο (+7,8%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (+7,1%) και το Πανεπιστήμιο Θράκης (+3%).

Οι πτυχιούχοι σημείωσαν αύξηση 2,9% σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012. Ωστόσο, υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα που εμφανίζουν μείωση, όπως το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (25,3%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (14,8%) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (14,2%).

Ο αριθμός των πανεπιστημίων, σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012, παρέμεινε σταθερός, όπως και των σχολών και των τμημάτων.

zougla.gr