Παρατείνονται έως το Σεπτέμβριο οι προθεσμίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών και επιχειρήσεις , ελεύθερους επαγγελματίες, της χρήσης 2010 που αφορά στους φορολογούμενους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες είναι:

• Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

• Μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

• Μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

• Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλύονται ανάλογα.