Άγονος κατέληξε ένας ακόμη πλειστηριασμός, ενός επαγγελματικού χώρου στο Κορακοβούνι, ύστερα από παρέμβαση της Λαϊκής Στάσης Πληρωμών στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.

Δείτε το video: